EN

Publikacije

Knjige:

1. TOWNS AND CITIES OF THE CROATIAN MIDDLE AGES: The City and the Newcomers
uredile Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

 

Članci:

1. Irena Benyovsky Latin i Ivana Haničar Buljan, "Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika: primjer posjeda obitelji Mençe u burgusu na prijelazu 13. u 14. stoljeće", Povijesni prilozi 59., 263-318 , 2020.

2. Ivan Majnarić, The Others and the Croats in Early Medieval Eastern Adriatic History, u: Journal for Literature, Culture and Literary Translation (Otherness), sv. 6 (2021), 2-30.

3. Sandra Begonja, Nervus belli, pecunia infinita – mletački plan o zauzeću Zadra u zapisniku inkvizicijskoga sudskog postupka iz 1346. godine, Povijestni prilozi, vol. 40 (2021), 131-176.

4. Irena Benyovsky Latin, Topography of Power: Venice and the Eastern Adriatic Cities in the Century Following the Fourth Crusade, The City and the History, vol. 10 (2021), 6-47.

5. Irena Benyovsky Latin, Kretanje mletačkih knezova u istočnojadranskim gradovima 13. stoljeća (izabrani primjeri), Acta Histriae (Movements of Venetian Counts between Cities of the Eastern  Adriatic in the 13th Century (Select Cases), Acta Histriae 21 (3/2021), 561-591.

6, Irena Benyovsky Latin, Mobilnost i umreženost mletačkih kneževa u istočnojadranskim gradovima od kraja 13. stoljeća do Zadarskoga mira (1358.), Povijesni prilozi 61 (2021), 193-263.

7. Gordan Ravančić, Epidemije kuge u Dubrovniku u drugoj polovici 14. stoljeća. Koliko su kroničarski zapisi pouzdan izvor za proučavanje epidemija?, Povijesni prilozi 61 (2021), 45-65.

8. Ivan Majnarić, "Domišljanje srednjovjekovnog." Historijski zbornik 74, br. 2 (2021): 207-236.

9. Gordan Ravančić, Dubrovnik’s Invention of the Quarantine and the Transfer of Knowledge about the Spread of Epidemics, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 53 No. 3, 2021., 81-95.

 

Poglavlja u knjigama:

1. Irena Benyovsky Latin, "Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City (An Introductory Study)", 11-31, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

2. Marija Karbić "Forenses, aduene, and novi concives nostri in the Medieval Urban Settlements of the Sava-Drava Interamnium", 35-45, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

3. Bruno Škreblin, "From Newcomer to Town Judge: The Role of Newcomers in the Formation of Urban Elite in Zagreb’s Gradec", 45-61,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

4. Zrinka Nikolić Jakus, "Integration of Immigrants among the Dalmatian Nobility before the Mid-14th Century", 99-127, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

5. Ivan Majnarić, "Personal Social and Legal Statuses in Eastern Adriatic Cities: Norms and Practices of Zadar in the Mid-14th Century", 127-147, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

6. Tonija Andrić, "The Role of Newcomers in the Economy of Late Medieval Split", 147-171,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

7. Zrinka Pešorda Vardić, "For the Benefit of the Family and the City: Marital Networking of the New Citizens in Late Medieval Dubrovnik", 233-255, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

8. Danijela Doblanović Šuran and Marija Mogorović Crljenko, "Newcomers to Rovinj in the Late 16th Century.", 255-283,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

9. Tonija Andrić, "Povijesni kontekst Marulićeve Judite": Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća", Marko Marulić, Judita (1501.-1521.-2021.), Zbornik radova  „Povijesni kontekst Marulićeve Judite: Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća“, Marko Marulić, Judita (1501. – 1521. – 2021.), ur. Dubravka Brezak Stamač, Split: Muzej grada Splita, 2022., 41-58.