EN

Publikacije

Knjige:

1. TOWNS AND CITIES OF THE CROATIAN MIDDLE AGES: The City and the Newcomers
uredile Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

 

Članci:

1. Irena Benyovsky Latin i Ivana Haničar Buljan, "Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika: primjer posjeda obitelji Mençe u burgusu na prijelazu 13. u 14. stoljeće", Povijesni prilozi 59., 263-318 , 2020.

2. Ivan Majnarić, The Others and the Croats in Early Medieval Eastern Adriatic History, u: Journal for Literature, Culture and Literary Translation (Otherness), sv. 6 (2021), 2-30.

3. Sandra Begonja, Nervus belli, pecunia infinita – mletački plan o zauzeću Zadra u zapisniku inkvizicijskoga sudskog postupka iz 1346. godine, Povijestni prilozi, vol. 40 (2021), 131-176.

4. Irena Benyovsky Latin, Topography of Power: Venice and the Eastern Adriatic Cities in the Century Following the Fourth Crusade, The City and the History, vol. 10 (2021), 6-47.

5. Irena Benyovsky Latin, Kretanje mletačkih knezova u istočnojadranskim gradovima 13. stoljeća (izabrani primjeri), Acta Histriae (Movements of Venetian Counts between Cities of the Eastern  Adriatic in the 13th Century (Select Cases), Acta Histriae 21 (3/2021), 561-591.

6, Irena Benyovsky Latin, Mobilnost i umreženost mletačkih kneževa u istočnojadranskim gradovima od kraja 13. stoljeća do Zadarskoga mira (1358.), Povijesni prilozi 61 (2021), 193-263.

7. Gordan Ravančić, Epidemije kuge u Dubrovniku u drugoj polovici 14. stoljeća. Koliko su kroničarski zapisi pouzdan izvor za proučavanje epidemija?, Povijesni prilozi 61 (2021), 45-65.

8. Ivan Majnarić, "Domišljanje srednjovjekovnog." Historijski zbornik 74, br. 2 (2021): 207-236.

9. Gordan Ravančić, Dubrovnik’s Invention of the Quarantine and the Transfer of Knowledge about the Spread of Epidemics, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 53 No. 3, 2021., 81-95.

10. Irena Benyovsky Latin, Eastern Adriatic Cities and their Role in Venetian (Long-Distance) Commercial Activities during the 13th and the first half of the 14th Century - An Overview, 2022, Review of Croatian History 18, 31 - 59.

11. Ante Birin, Postupak javne dražbe u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku, Povijesni prilozi 41 (2022), 47-67.

12. Ante Birin, "Ugovori o naukovanju u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku - diplomatička analiza", Povijesni prilozi 42 (2023), 9-51.

13. Danijela Doblanović Šuran, „ U sjeni kancelara. Službenici obitelji Morosini i Grimani u Savičenti od kasnoga 15. do početka 17. stoljeća", Povijesni prilozi 42 (2023), 119-154.

14. Ante Bećir (zajedno s Tomislavom Popićem), "Vrijeme i okolnosti nastanka zapisnika papinske istrage u Trogiru 1319. godine", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 65 (2023), 53-103.

 

 

 

Poglavlja u knjigama:

1. Irena Benyovsky Latin, "Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City (An Introductory Study)", 11-31, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

2. Marija Karbić "Forenses, aduene, and novi concives nostri in the Medieval Urban Settlements of the Sava-Drava Interamnium", 35-45, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

3. Bruno Škreblin, "From Newcomer to Town Judge: The Role of Newcomers in the Formation of Urban Elite in Zagreb’s Gradec", 45-61,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

4. Zrinka Nikolić Jakus, "Integration of Immigrants among the Dalmatian Nobility before the Mid-14th Century", 99-127, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

5. Ivan Majnarić, "Personal Social and Legal Statuses in Eastern Adriatic Cities: Norms and Practices of Zadar in the Mid-14th Century", 127-147, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

6. Tonija Andrić, "The Role of Newcomers in the Economy of Late Medieval Split", 147-171,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

7. Zrinka Pešorda Vardić, "For the Benefit of the Family and the City: Marital Networking of the New Citizens in Late Medieval Dubrovnik", 233-255, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

8. Danijela Doblanović Šuran and Marija Mogorović Crljenko, "Newcomers to Rovinj in the Late 16th Century.", 255-283,  u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

9. Tonija Andrić, "Povijesni kontekst Marulićeve Judite": Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća", Marko Marulić, Judita (1501.-1521.-2021.), Zbornik radova  „Povijesni kontekst Marulićeve Judite. Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća“, Marko Marulić. Judita (1501.-15021.-2021.), ur. D. Brezak Stamač: Split, Muzej grada Splita, 2022, 41-58.

10. Ante Birin, Crtice iz povijesti srednjovjekovnih Vodica – o Vodicama i Vodičanima u 15. stoljeću“, izvorni znanstveni rad, u:  Vodice kroz povijest. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Vodice kroz povijest Vodice, 4. i 5. svibnja 2019., ur. Mario Jareb, Vodice – Zagreb: Pučko otvoreno učilište Vodice; Hrvatski institut za povijest, 2022., 49-82

11. Zrinka Nikolić Jakus i Marija Karbić, “Marriage networks and building structures of power within the urban communities between the Drava River and the Adriatic Sea. A comparative approach”, u: Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes, ur. Beata Możejko, Anna Orłowska i Leslie Carr-Riegel (London: Routledge, 2023.), 51-63

12. Marija Karbić, Zrinka Nikolić Jakus, “Obitelj Walsee, gospodari Rijeke i posjednici u Istri i na Kvarneru”, Godišnjak Njemačke zajednice / DG Jahrbuch 29 (2022), 11-22.

13. Irena Benyovsky Latin, Venetian rectors in Eastern Adriatic Cities (1204-1358): Networsk and Mobility, u:  Attraversare lo Stato da mar. Transiti di persone, navi, merci, idee e altri contributi Atti del 9° convegno internazionale Venezia e il suo Stato da mar / Venice and its Stato da Mar Venezia / Venice, 30 settembre - 2 ottobre 2021, ur.  Bruno Crevato-Selvaggii, 2023, Roma.

14. Gordan Ravančić, “Control of Roads as a Feudal Manor Creation Strategy: The Example of the Counts of Krk”, u: Social and individual spatial mobility in late medieval and renaissance Croatia in European context.: Fabijanec, Sabine Florence ; Novak, Zrinka ; Ladić, Zoran (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2022., 19.-35.

15. Gordan Ravančić, „Kako su Krčki knezovi stvarali svoje kneštvo na kopnu do početka 14. stoljeća", u: Potisnute teme u umjetnosti i humanistici,  Dujmović, Danko ; Karković Tkalić, Palma (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2022., 173.-182.

16. Marija Mogorović Crljenko, Kazna, poniženje, prkos i tijelo u istarskim izvorima na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka, u: 10. Istarski povijesni biennale; Corpus, carnalitas: O tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru, ur. M. Mogorović Crljenko -E. Uljančić, Poreč; Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 2023., 9-23.

17. Marija Mogorović Crljenko, Ljubav, bol, strah, sram...; Istarski ranonovovjekovni bračni procesi kao izvor za povijest emocija, 9. istarski povijesni biennale: Emotio, affectus, sensus...: O osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru, ur. M. Mogorović Crljenko - E. Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2021.

18. Danijela Doblanović Šuran, „Seksualno nasilje u straha: Savičenta na izmaku 16. i početkom 17. stoljeća“, u: Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljanić (ur.), Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru, Zbornik radova s 10. istarskog povijesnog biennala, Poreč, 2023, str. 58-76.

19. Gordan Ravančić, Odnos prema tijelu u dubrovačkim oporukama u 13. i 14. stoljeću, u: Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljanić (ur.), Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru, Zbornik radova s 10. istarskog povijesnog biennala, Poreč, 2023, str. 168-178.

20. Marija Karbić i Zrinka Nikolić Jakus, “Raunacheri i Rauberi, dvije obitelji riječkih kapetana njemačkog podrijetla u kasnosrednjovjekovnoj Rijeci”, Godišnjak Njemačke zajednice/DG Jahrbuch 30 (2023), 13-23.

21. Ante Birin, „ servi nella Sebenico medievale: persone, relazioni, migrazioni“, u: Uomini e donne dello Stato da mar e altri contributi. Atti dell’11o convegno internazionale “Venezia e il suo Stato da mar / Venice and its Stato da mar”, Venezia, 23-25 febbraio 2023, a cura di Bruno Crevato-Selvaggi, Roma: Società Dalmata di Storia Patria, 2024.