EN

Tim

Voditeljica projekta

Prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: irenabenyovsky@yahoo.com
Radovi  (2) https://isp.academia.edu/IrenaBenyovskyLatin

Rođena je 14. 11. 1970. u Zagrebu, gdje je završila klasičnu gimnaziju. Od 1989. studirala je na Odsjecima za povijest i etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 1996. na odsjeku za povijest. više

 

 

Suradnici projekta

Prof. dr. sc. Tonija Andrić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
E-mail: tonija@ffst.hr
Radovi
Osobna stranica
Tonija Andrić rođena je 20. travnja 1981. g. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 1999. g. studira na Studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 2005. g., a doktorirala 2014. g. više

dr. sc. Ante Bećir
Hrvatski institut za povijest
E-mail: ante.becir@gmail.com
Radovi
Ante Bećir rođen je 23. listopada 1995. godine u Splitu. Diplomirao je 2019. godine jednopredmetnu povijest na Fakultetu hrvatskih studija pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Popića kao najbolji student završne godine. Doktorirao je povijest u rujnu 2022. godine više

Prof. dr. sc. Ante Birin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: ante.birin@gmail.com
Radovi  (2)
Ante Birin rođen je 1973. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. U školskoj godini 1991./92. upisao je dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg je okončao u školskoj godini 1995./96. više

Prof. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti
E-mail: danijela.doblanovic@gmail.com
Radovi
Danijela Doblanović rođena je u Puli 1981. godine. Osnovnu školu završila je u Svetvinčentu, a opću gimnaziju u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Puli 2004. godine, smjer hrvatski jezik i književnost – povijest. više

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
Institut za povijest umjetnosti
E-mail: ihanicar@ipu.hr
Radovi
Rođena 1970. u Osijeku. Diplomirala 1996. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirala poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine. više

dr. sc. Marija Karbić
Hrvatski institut za povijest
E-mail: mkarbic@isp.hr
Radovi
Marija Karbić rođena je 1961. u Zagrebu. Povijest je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996.), na kojem je i magistrirala (2001.) te doktorirala (2005.). više

Prof. dr. sc. Ivan Majnarić
Hrvatsko katoličko sveučilište
E-mail: ivan.majnaric@unicath.hr
Radovi
Osobna stranica
Ivan Majnarić rođen je 12. svibnja 1980. u Zagrebu, gdje je na Odsjeku za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu stekao zvanje profesora povijesti 2002., a na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta istog Sveučilišta zvanja magistra povijesnih znanosti 2007. te doktora povijesnih znanosti 2012. s tezom o hrvatskom plemstvu u drugoj polovici 14. stoljeća i prvoj polovici 15. stoljeća. više

Prof. dr. sc. Dušan Mlacović
Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
E-mail: dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si
Radovi
Dušan Mlacović rođen je 1966. U Celju (Slovenija). Godine 1992. diplomirao je na odsjecima za povijest i filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija). Od 1993. do 1999 na Filozofskom fakultetu Sveučilište u Ljubljani (Odsjek za povijest) bio je znanstveni novak. više

Prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti
E-mail: mmogorov@unipu.hr
Radovi
Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest te hrvatski jezik i književnost 1999. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. više

Prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-mail: zrinknik@gmail.com
Radovi
Zrinka Nikolić Jakus rođena je 1973. u Zagrebu. Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1996., magistrirala (1997.) i doktorirala (2004.) na Department of Medieval Studies na Central European University u Budimpešti. više

Prof. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, tajnica projekta
Hrvatski institut za povijest
E-mail: zrinka.pesorda@zg.t-com.hr
Radovi
Zrinka Pešorda Vardić viša je znanstvena suradnica Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. Rođena je 1974. u Stuttgartu, SR Njemačka. Studij jednopredmetne povijesti završila je 1997. godine na. Magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2006. godine također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. više

Prof. dr. sc. Gordan Ravančić
Hrvatski institut za povijest
E-mail: gordan@isp.hr
Radovi
Rođen je 1972. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Jednopredmetnu povijest diplomirao je 1996. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1997. stekao status Master of Arts in Medieval Studies na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (Mađarska). više

dr. sc. Bruno Škreblin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: bskreb@gmail.com
Radovi
Bruno Škreblin rođen je 1981. godine u Zagrebu. Godine 2006. završio je jednopredmetni studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. doktorirao je na istom fakultetu s temom Urbana elita zagrebačkog Gradeca od sredine 14. do početka 16. stoljeća (mentorica: izv. prof. Irena Benyovsky Latin). više

dr. sc. Ratko Vučetić
Institut za povijest umjetnosti
E-mail: rvucetic@ipu.hr
Radovi
Ratko Vučetić rođen je 1965. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1996. studijske grupe Povijest umjetnosti i Etnologiju. Diplomirao na Odsjeku za povijest umjetnosti s temom „Prilog urbanističkom razvoju Krapine“. više