HR

Publications

Books:

1. TOWNS AND CITIES OF THE CROATIAN MIDDLE AGES: The City and the Newcomers, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

 

Articles:

1. Irena Benyovsky Latin and Ivana Haničar Buljan, "Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika: primjer posjeda obitelji Mençe u burgusu na prijelazu 13. u 14. stoljeće" (Social Topography of medieval Dubrovnik: The Estates of the Mençe family in Dubrovnik during the 13th and Early 14th Centuries), Povijesni prilozi 59., pp. 263-318, 2020.

Ivan Majnarić, The Others and the Croats in Early Medieval Eastern Adriatic History, in: Journal for Literature, Culture and Literary Translation (Otherness), vol. 6 (2021), pp. 2-30.

4. Sandra Begonja, Nervus belli, pecunia infinita – mletački plan o zauzeću Zadra u zapisniku inkvizicijskoga sudskog postupka iz 1346. godine (Nervus belli, pecunia infinita – The Venetian Plan for Occupying Zadar in the Trial Record of an Inquisitorial Procedure from 1346), Povijestni prilozi, vol. 40 (2021), 131-176.

4. Irena Benyovsky Latin, Topography of Power: Venice and the Eastern Adriatic Cities in the Century Following the Fourth Crusade, The City and the History, vol. 10 (2021), 6-47.

5. Irena Benyovsky Latin, Kretanje mletačkih knezova u istočnojadranskim gradovima 13. stoljeća (izabrani primjeri), Acta Histriae (Movements of Venetian Counts between Cities of the Eastern  Adriatic in the 13th Century (Select Cases), Acta Histriae 21 (3/2021), 561-591.

Chapters:

 1. Irena Benyovsky Latin, "Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City (An Introductory Study)", 11-31, in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

2. Marija Karbić "Forenses, aduene, and novi concives nostri in the Medieval Urban Settlements of the Sava-Drava Interamnium", 35-45, in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

3. Bruno Škreblin, "From Newcomer to Town Judge: The Role of Newcomers in the Formation of Urban Elite in Zagreb’s Gradec", 45-61,  in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

4. Zrinka Nikolić Jakus, "Integration of Immigrants among the Dalmatian Nobility before the Mid-14th Century", 99-127, in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

5. Ivan Majnarić, "Personal Social and Legal Statuses in Eastern Adriatic Cities: Norms and Practices of Zadar in the Mid-14th Century", 127-147, in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

6. Tonija Andrić, "The Role of Newcomers in the Economy of Late Medieval Split", 147-171,  in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

7. Zrinka Pešorda Vardić, "For the Benefit of the Family and the City: Marital Networking of the New Citizens in Late Medieval Dubrovnik", 233-255, in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

8. Danijela Doblanović Šuran and Marija Mogorović Crljenko, "Newcomers to Rovinj in the Late 16th Century.", 255-283,  in: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020.

9. Tonija Andrić, "Povijesni kontekst Marulićeve Judite": Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća", Marko Marulić, Judita (1501.-1521.-2021.), Zbornik radova  „Povijesni kontekst Marulićeve Judite. Split krajem 15. i početkom 16. stoljeća“, Marko Marulić. Judita (1501.-15021.-2021.), ur. D. Brezak Stamač: Split, Muzej grada Splita, 2022, 41-58.

10. Ante Birin, Crtice iz povijesti srednjovjekovnih Vodica – o Vodicama i Vodičanima u 15. stoljeću“, izvorni znanstveni rad, u: Vodice kroz povijest. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Vodice kroz povijest Vodice, 4. i 5. svibnja 2019., ur. Mario Jareb, Vodice – Zagreb: Pučko otvoreno učilište Vodice; Hrvatski institut za povijest, 2022., 49-82

11. Zrinka Nikolić Jakus i Marija Karbić, “Marriage networks and building structures of power within the urban communities between the Drava River and the Adriatic Sea. A comparative approach”, u: Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes, ur. Beata Możejko, Anna Orłowska i Leslie Carr-Riegel (London: Routledge, 2013.), 51-63

12. Marija Karbić, Zrinka Nikolić Jakus, “Obitelj Walsee, gospodari Rijeke i posjednici u Istri i na Kvarneru”, Godišnjak Njemačke zajednice / DG Jahrbuch 29 (2022), 11-22.

13. Irena Benyovsky Latin, Venetian rectors in Eastern Adriatic Cities (1204-1358): Networsk and Mobility, u:  Attraversare lo Stato da mar. Transiti di persone, navi, merci, idee e altri contributi Atti del 9° convegno internazionale Venezia e il suo Stato da mar / Venice and its Stato da Mar Venezia / Venice, 30 settembre - 2 ottobre 2021, ur.  Bruno Crevato-Selvaggi, 2022.

14. Gordan Ravančić, “Control of Roads as a Feudal Manor Creation Strategy: The Example of the Counts of Krk”, u: Social and individual spatial mobility in late medieval and renaissance Croatia in European context, Fabijanec, Sabine Florence ; Novak, Zrinka ; Ladić, Zoran (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2022., 19.-35.

15. Gordan Ravančić, „Kako su Krčki knezovi stvarali svoje kneštvo na kopnu do početka 14. stoljeća", u: Potisnute teme u umjetnosti i humanistici Neglected Topics in Arts and Humanities, Dujmović, Danko ; Karković Tkalić, Palma (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2022., 173.-182.