Izlaganje Tonije Andrić na skupu u Trogiru, 4. 11. 2021.