Izlaganje Zrinke Pešorda Vardić "Utjecaj Crne smrti na gradske zajednice u drugoj polovici 14. stojeća s osvrtom na društvena, demografska, duhovna i kulturna gibanja", na znanstveno-stručnom kolokviju HKS-a "Epidemije kroz povijest", 20. 04. 2021.