Izlaganje Marije Mogorović Crljenko u Poreču, 20. 5. 2021: "Kazna, poniženje, prkos i tijelo  u istarskim izvorima  na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka"

, na X Istarskom povijesnom biennalu : Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru 20. - 21. svibnja 2021.