Izlaganje Marije Karbić i Zrinke Nikolić Jakus: “Ženidbene veze velikaške obitelji Frankapan i njemačkog plemstva, 2.”, na 28. znanstvenom skupu

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu” (13-14. studenoga 2020.).