Istraživanje Ivana Majnarića u Državnom arhivu u Zadru, srpanj, 2020.