Istraživanje Irene Benyovsky Latin u Knjižnici Fanfogna-Garagnin u Muzeju grada Trogira, kolovoz 2020.