EN

O projektu

Projekt TOPOS planira istražiti i predstaviti istočnojadranske gradove u prostorima vlasti tijekom razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Planira se istražiti odnos gradova i vlasti kako na konkretnim primjerima i razdobljima, tako i komparativno – uspoređujući gradove koji su bili u sferama različitih (središnjih i/ili regionalnih) vlasti i gradove unutar istog prostora vlasti (u kontekstu šireg sredozemnog ili kontinentalnog područja). Pod pojmom topografija vlasti podrazumijevamo određivanje prostora vlasti nad gradovima, definiranje njezina karaktera, opsega i (dis)kontinuiteta. Fokus će biti i na kanalima i instrumentima provođenja vlasti, na upravnim i administrativnim osobama, a što je sve ovisilo o različitim lokalnim i vanjskim okolnostima. Suradnici će se usredotočiti na mobilnosti ljudi i znanja na istočnom Jadranu (ali i šire) – na međusobnim institucionalnim, društvenim i prostornim utjecajima te utjecajima iz središnje ili regionalne vlasti. Projektom se istraživanje srednjovjekovnih gradova želi odmaknuti od samo pojedinačnih primjera, ali isto tako i od interpretacija temeljenih samo na pogledu iz središnjice. Za takvo komparativno istraživanje izradit će se relacijska on-line baza podataka u koju će biti uneseni podaci o promjenama vlasti u odabranom razdoblju, o različitim razinama vlasti (središnjoj, regionalnoj, lokalnoj), o predstavnicima vlasti (upravnim i administrativnim osobama),  s podacima o ključnim promjenama u prostoru, upravi i društvu vezanima uz određenu vlast (odluke, regulacije, javne gradnje), te s pokazateljima stupnja autonomije (povlasticama, statutima). Ključne promjene u prostoru vezane uz promjenu vlasti bit će predstavljene i na jednostavnim on-line digitalnim mapama odabranih gradova. Na temelju prikupljenih podataka, suradnici će na komparativan i interdisciplinaran način (re)interpretitrati složen položaj i funkcioniranje istočnojadranskih gradova u odnosu na različite razine vlasti. Istraživanja će se temeljiti na velikom broju objavljene i neobjavljene građe te relevantnoj domaćoj i međunarodnoj literaturi koja se odnosi na različite perspektive i načine provođenja vlasti. Ovim projektom želi se naglasiti složena stvarnost gradova istočnog Jadrana u prostorima vlasti u srednjem vijeku, namjerava se jasnije istaknuti njihova nadlokalna perspektiva, postojanje društvenih mreža kao i njihovih specifičnosti. Projekt planira međunarodnoj i domaćoj akademskoj zajednici, ali i široj zainteresiranoj publici ponuditi jasniju i sveobuhvatniju sliku rečenog prostora u srednjem vijeku.

 

Projekt TOPOS, pod brojem IP-2019-04-2055 financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Projekt se provodi u okviru Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu (15. 01. 2020. - 14. 01. 2025.)